Nuorten palvelut

Sytyke Centre tarjoaa alle 29-vuotiaille nuorille monipuolisia työtehtäviä eri osastoilla sekä seuraavia ohjaus- ja valmennuspalveluita:

Nuorten työpaja

Nuorten työpaja on alle 29-vuotiaille työttömille tarkoitettu valmennus- ja työharjoittelupaikka. Pajan tarkoituksena on  aktivoida ja auttaa sinua eteenpäin omissa suunnitelmissasi. Suunnitelmat voivat liittyä työllistymiseen, valmennus- ja kuntoutuspolkujen suunnitteluun ja suunnitelmien läpiviemiseen. Punaisena lankana pajan toiminnassa on auttaa elämänhallintataitojen kohentamisessa, omien voimavarojen löytämisessä ja toisaalta kehittämistarpeiden tunnistamisessa. Sosiaalinen kuntoutus kulkee jakson aikana mukana alusta loppuun saakka. Jakson jälkeen sijoitut suunnitelmiesi mukaisesti työelämään, opiskelemaan tai johonkin muuhun toimenpiteeseen. Menetelmiämme pajalla ovat mm. työ-, yksilö- ja ryhmävalmennus.

Voit ohjautua nuorten työpajalle TE-toimiston, sosiaalitoimen tai oppilaitoksen kautta. Voit olla myös suoraan yhteydessä ohjaajaamme.

Sytykkeen nuorten työpaja on verkostoitunut alueellisesti Ylivieskan ja lähikuntien alueella toimivien muiden nuorten työpajapalveluiden kanssa. Nuorten työpajatoimintaa tukee Opetus- ja kulttuuriministeriö/ Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.

 

Sytykkeellä nuorten työpajatoimintaa vuodesta 1994 alkaen 

Lisätietoja

Salla Huhtala
kuntoutusohjaaja
0440 910 701

(Keskus 08 4106 600)

etunimi.sukunimi@sytyke.fi

PURA – toiminnasta työkyky

PURA-valmennusta järjestettiin Sytykkeen, Kelan, Avominne-päihdeklinikan ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhteisessä kehittämishankkeessa, jonka arviointitutkimuksesta löytyy lyhyesti tietoa tästä esityksestä.

PURA-hankkeen loppu- ja arviointiraportti: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/186077

Videotallenne PURA-hankkeen päätösseminaarista 23.5.2017

Sytyke järjesti vuosina 2014-2017 PURA-valmennusta 17-28-vuotiaille,  joka tarvitsivat tukea ammattiin opiskelussa tai tukea työhön pääsyssä. Nuorilla oli haastava elämäntilanne, mielenterveyden pulmia tai päihteiden käyttö haittaa suunnitelmieen etenemistä. Tavoitteena oli opiskelu tai työ nuorelle soveltuvalla alalla.

PURA-valmennus sisälsi:

  • Toiminnallisen työkykyvn arviointijakson (4 viikkoa)
  • Työkykyvalmennuksen (6-7 kk)
  • Tarvittaessa tukea päihteidenkäytön hallintaan samanaikaisesti työkykyvalmennuksen kanssa

Arviointijaksolla annettiin psyykkisiä ja sosiaalisia voimavarojasi tukevaa ohjausta ja nuori pääsi alkuun työ- ja toimintakykynsä sekä työelämävalmiuksiensa parantamisessa. Työkykyvalmennus sisälsi työharjoittelua Sytykkeellä sekä tukea elämänhallintaan. Valmennuksen loppupuolella myös ulkopuolinen työharjoittelupaikka oli mahdollinen. Omaohjaaja oli nuoren tukena koko valmennuksen ajan. Nuori pääsi vahvistamaan työelämävalmiuksiaan sekä psyykkisiä, sosiaalisia ja fyysisiä voimavarojaan. Hän sai myös tukea työn, opiskelupaikan tai soveltuvan alan löytämisessä.

Jos päihteiden käyttö haittasi elämässä eteenpäin pääsemistä, nuorella oli mahdollisuus osallistua Avominne-päihdeklinikan järjestämään 12 askeleen avomuotoiseen hoitojaksoon. Sen päämääränä oli päihteettömyys, elämänlaadun paraneminen ja edellytysten luominen työkykyvalmennukselle. Nuori oppi uudenlaisia toimintamalleja, jotka ovat apuna elämän haasteissa. Hoitojakso järjestettiin Sytykkeellä Ylivieskassa.

PURA-valmennukseen osallistujat voivat hakea Kelalta kuntoutusrahaa ja matkakorvausta. Valmennuspäivät olivat ma-pe 5 tuntia/pv ja niihin sisältyi lounas ja kahvit. Valmennuksen kustansi Kela ja mahdollisen päihdehoidon kotikunta, joten valmennus oli nuorelle maksutonta.

Valmennukseen haettiin varaamalla aika tutustumiskäyntiin ja ennakkohaastatteluun Sytykkeelle. Hakeutumiseen tarvittiin lääkärin kirjoittama B-lausunto tai hoitoyhteenveto.

Lisätietoja

Tuettu työtoiminta

Tarvitsetko tuettua ja ohjattua tekemistä päiviisi? Tarvitsetko tukea arjenhallintaan ja jatkosuunnitelmien tekemiseen? Kaipaatko kuuntelijaa tai tukihenkilöä? Tuettu työtoiminta on palvelu, jonka avulla nuorta tuetaan aikuisuuden kynnyksellä.

Kohderyhmä

Tuettu työtoiminta on tarkoitettu erityisesti heille, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua TE-hallinnon aktivointitoimenpiteisiin. Tuettu työtoiminta soveltuu mm. jälkihuollon asiakkaille, jotka tarvitsevat ohjausta ja tukea sekä toimintaa. Tuettu työtoiminta on mahdollisuus myös psykiatrian osastoilta kotiutettaville nuorille, jotka tarvitsevat ohjatun ja räätälöidyn jatkosuunnitelman kotiuttamisen tueksi.

Tuetun työtoiminnan tavoite

Tuetun työtoiminnan tavoitteena on nuoren sosiaalinen vahvistuminen ja kuntoutuminen, arjenhallinta sekä elämänhallinnan tukeminen. Kuntoutumisen edetessä tavoitteena on, että nuori suunnittelee yhdessä ohjaajan kanssa jatkosuunnitelmia sekä selvittää omia ammatillisia suunnitelmiaan.

Tuetun työtoiminnan toteutus

Tuettuun työtoimintaan nimetään asiakkaalle omaohjaaja, joka suunnittelee asiakkaan kanssa hänelle räätälöidyn valmennusjakson. Tuettuun työtoimintaan kuuluu mm. tukikeskusteluita ja yksilöohjausta, mahdollisuus ryhmätoimintoihin osallistumiseen sekä tuettu työharjoittelu Sytykkeen monipuolisissa työpajojen tehtävissä. Tuetun työtoiminnan kesto sovitaan yhdessä asiakkaan ja lähettävän tahon kanssa. Työtoimintaa järjestetään 3-5 päivää viikossa, 4 -8 tuntia päivässä.

Hakeutuminen tuettuun työtoimintaan

Tuettuun työtoimintaan voi hakeutua ottamalla yhteyttä Sytykkeen ohjaajiin. Sovimme kanssasi tutustumisajan ja selvitämme mahdollisuuden työtoimintaan osallistumisesta.

 

Lisätietoja

Salla Huhtala
kuntoutusohjaaja
 044 0910 701

Anne Leppiniemi
johtaja
 040 8614 835

(Keskus 08 4106 600)

etunimi.sukunimi@sytyke.fi

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu sinulle, jos työ- tai opiskelukykysi on heikentynyt jonkin sairauden vuoksi. Lisäksi elämäntilanteesi voi olla haasteellinen. Kuntoutuksessa saat tukea työelämään pääsemiseen tai sinne palaamiseen. Työllistymistä edistävässä ammatillisessa kuntoutuksessa voi olla erilaisia vaihtoehtoja tai vaiheita.

Työkokeilun ja työhönvalmennuksen yhdistelmä sopii sinulle, jos tarvitset runsaasti tukea sinulle sopivien ammattialojen ja työtehtävien suunnittelussa. Kesto 6 kk – 26 kk.

Työkokeilu sopii sinulle, jos et vielä tiedä, mikä ammattiala tai työtehtävä sopii terveydentilallesi ja elämäntilanteeseesi. Tässä kuntoutuksessa erilaisia työtehtäviä kokeilemalla voit varmistaa ammatillista urasuunnitelmaasi tai tulevaa opiskelualaasi. Tarvitessasi voit harjoitella erilaisia työtehtäviä ensin Sytykeellä ennen ulkopuoliseen työkokeilupaikkaan siirtymistä. Tarvittaessa työkokeiluasi voidaan jatkaa työhönvalmennuksella. Kesto 3 – 5 kk.

Työhönvalmennus sopii sinulle, jos tavoitteenasi on palkkatyö valitsemallasi alalla. Tarvitset kuitenkin tukea sinulle soveltuvan työpaikan löytämisessä. Sinulla voi olla alalta vain vähän työkokemusta tai olet ollut pitkään poissa työelämästä. Työhönvalmennuksessa saat tukea työpaikan etsimiseen ja työn aloittamiseen uudessa työpaikassa. Omaohjaaja tukee työssä onnistumistasi, työyhteisöön kiinnittymistäsi, ammatillista kehittymistäsi ja työsuhteesi vakiinnuttamista. Kesto 3 kk – 21 kk.

Kuntoutukseen osallistuessasi voit hakea kuntoutusrahaa ja matkakorvausta Kelasta. Kela myös kustantaa kuntoutuksen.

Kuntoutukseen hakeutuminen

Ennen hakeutumista voit tutustua kuntoutukseen ja Sytykeeseen ottamalla yhteyttä ohjaajiimme. Kuntoutukseen hakeudutaan Kelan kautta (Kelan ammatillisen kuntoutuksen hakulomake KU101 ja liitteeksi lääkärin B-lausunto).

Lisätietoja

Heli Alakangas
kuntoutuspäällikkö
0440 910 725

Ilkka Harmaala
työkykyvalmentaja
044 700 3617

 etunimi.sukunimi@sytyke.fi

Nuorten VertaisVerstas

Mitä

Nuorten VertaisVerstas toimii 17-29-vuotiaiden nuorten parissa yhteistyössä työpajojen kanssa. Toiminnan tarkoituksena on nuoren elämänhallinnan ja työllistymisen edellytyksien parantaminen paja-, työelämäluotsauksen ja vertaistoiminnan avulla. Toiminta tukee nuoren osallisuuden vahvistamista elämästä, yhteisöstä ja yhteiskunnasta. Nuorten VertaisVerstas ankkuroituu omalle tontilleen työpajojen työ- ja yksilövalmennuksen, etsivän nuorisotyön, oppilaitos- ja työelämäyhteistyön rajapinnalle.

Kenelle

Tuki nuorelle, joka aloittaa ja on työpajalla (pajaluotsaus). Tuki nuorelle, joka on lähtemässä työpajajaksolta eteenpäin ja tarvitsee sen jatkoksi rinnalla kulkijaa opiskeluun, työelämään tai tulevaisuuden hahmottamiseen.

Miten

Nuorten VertaisVerstaan toiminta-ajatus on nuoren rinnalla kulkien: ”Ettei kukaan jäisi yksi työpajalle mennessä, ei siellä ollessa, eikä sieltä lähtiessä”. Arjessa tapahtuvana yksilö- ja ryhmävalmennuksena.

Missä

Vuonna 2018 Nuorten VerstaisVerstas tekee yhteistyötä työpajojen kanssa Ylivieskassa, Nivalassa, Oulaisissa, Merijärvellä ja Kalajoella. Toimintaa tuetaan Veikkauksen rahoituksella.

Lisätietoja

Kati Marjakangas Työelämäluotsi
044 0910 705

Anniina Ohtamaa Pajaluotsi
044 0910 706

(Keskus 08 4106 600)

etunimi.sukunimi@sytyke.fi