Hyvä sauma -hanke

Onko työttömyysaikasi pitkittynyt? Vaikeuttaako peruskoulun tai ammatillisen koulun keskeytyminen työllistymistäsi? Onko suorittamasi tutkinto vanhentunut? Estääkö esimerkiksi päihderiippuvuus tai suoritettu vapausrangaistus työllistymistäsi? Hyvä sauma –hanke on tarkoitettu tällaisissa tilanteissa oleville työnhakijoille.

Hyvä sauma-hanke on vaikeasti työllistyville työttömille suunnattu hanke, jonka toimipisteenä toimii Sytyke Ylivieskassa. Hyvä sauma-hanke toteutetaan vuosina 2016 – 2018. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja osarahoittajina ovat Ylivieskan kaupunki, Alavieskan ja Sievin kunnat sekä Sytyke.

Kohderyhmä

Hankkeeseen voivat osallistua Ylivieskan, Alavieskan ja Sievin alueella asuvat työikäiset. Hanke tukee erityisesti heitä, joilla ei ole peruskoulua tai ammatillista tutkintoa suoritettuna, ovat suorittaneet ammatilliset opinnot mukautetusti, tutkinto on vanhentunut tai opinnot ovat keskeytyneet. Hankkeeseen hakeutuvaa henkilöä ei ole ohjattu ammatilliseen kuntoutukseen tai eläkeselvittelyihin tai selvittelyn tuloksena on tullut kielteinen eläkepäätös. Osallistujalla voi olla vaikeuksia työllistyä etnisen taustansa vuoksi, hänellä voi olla riippuvuuksia tai korvaushoito meneillään. Kohderyhmään kuuluvat myös työttömät, jotka ovat suorittamassa tai suorittaneet yhdyskuntapalvelua, valvontarangaistusta tai ovat ehdonalaisesti vapautettuja työikäisiä tai ehdollisesti rangaistuja nuoria.

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on realististen ammatillisten suunnitelmien ja jatkopolkujen löytäminen osallistujille. Hankkeen osallistujia tuetaan ottamaan haltuun arjen osa-alueita kuten selvittelemään taloudellista tilannettaan, hallitsemaan päihteidenkäyttöään tai pyrkimään rikoksettomaan elämään. Tavoitteena hankkeessa on myös hankkeeseen liittyvän moniammatillisen osaamisen jakaminen alueen eri verkostoissa.

Hankkeen toteutus

Hyvä sauma-hanke aloitetaan työhönvalmennusjaksolla Sytykkeellä, jossa sen kesto on 3-6 kk. Tämän jälkeen valmennus voi jatkua ulkopuolisessa työpaikassa työkokeiluna korkeintaan 6 kk. Valmennusta ohjaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat mm. työkykyvalmentaja (sairaanhoitaja), kuntoutusohjaaja (sosionomi (AMK)), psykologi ja työvalmentaja. Hankkeessa mukana olevia henkilöitä voidaan ohjata tarpeen mukaan myös terveys- ja kuntoutuspalvelujen piiriin.

Hankkeeseen hakeutuminen

Hankkeeseen voi hakeutua Hyvä sauma –hankkeen työntekijöiden tai TE-toimiston kautta. Sovimme kanssasi tutustumisajan ja selvitämme yhdessä, onko sinulla mahdollisuus osallistua hankkeeseen.

Hyvä sauma-hankkeen työntekijät:

Hankepäällikkö/kuntoutusohjaaja Marja-Liisa Autio (044 0910 725)

Hanketyöntekijä/kuntoutusohjaaja Terttu Seppälä (044 7003 616)

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@sytyke.fi

Lisätietoja

 

Hanketyöntekijä/kuntoutusohjaaja
Terttu Seppälä
044 7003 616

(Keskus 08 4106 600)

etunimi.sukunimi@sytyke.fi