Tuettu työtoiminta

Tarvitsetko tuettua ja ohjattua tekemistä päiviisi? Tarvitsetko tukea arjenhallintaan ja jatkosuunnitelmien tekemiseen? Kaipaatko kuuntelijaa tai tukihenkilöä? Tuettu työtoiminta on palvelu, jonka avulla nuorta tuetaan aikuisuuden kynnyksellä.

Kohderyhmä

Tuettu työtoiminta on tarkoitettu erityisesti heille, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua TE-hallinnon aktivointitoimenpiteisiin. Tuettu työtoiminta soveltuu mm. jälkihuollon asiakkaille, jotka tarvitsevat ohjausta ja tukea sekä toimintaa. Tuettu työtoiminta on mahdollisuus myös psykiatrian osastoilta kotiutettaville nuorille, jotka tarvitsevat ohjatun ja räätälöidyn jatkosuunnitelman kotiuttamisen tueksi.

Tuetun työtoiminnan tavoite

Tuetun työtoiminnan tavoitteena on nuoren sosiaalinen vahvistuminen ja kuntoutuminen, arjenhallinta sekä elämänhallinnan tukeminen. Kuntoutumisen edetessä tavoitteena on, että nuori suunnittelee yhdessä ohjaajan kanssa jatkosuunnitelmia sekä selvittää omia ammatillisia suunnitelmiaan.

Tuetun työtoiminnan toteutus

Tuettuun työtoimintaan nimetään asiakkaalle omaohjaaja, joka suunnittelee asiakkaan kanssa hänelle räätälöidyn valmennusjakson. Tuettuun työtoimintaan kuuluu mm. tukikeskusteluita ja yksilöohjausta, mahdollisuus ryhmätoimintoihin osallistumiseen sekä tuettu työharjoittelu Sytykkeen monipuolisissa työpajojen tehtävissä. Tuetun työtoiminnan kesto sovitaan yhdessä asiakkaan ja lähettävän tahon kanssa. Työtoimintaa järjestetään 3-5 päivää viikossa, 4 -8 tuntia päivässä.

Hakeutuminen tuettuun työtoimintaan

Tuettuun työtoimintaan voi hakeutua ottamalla yhteyttä Sytykkeen ohjaajiin. Sovimme kanssasi tutustumisajan ja selvitämme mahdollisuuden työtoimintaan osallistumisesta.

 

Lisätietoja

Salla Huhtala
kuntoutusohjaaja
 044 0910 701

Anne Leppiniemi
johtaja
 040 8614 835

(Keskus 08 4106 600)

etunimi.sukunimi@sytyke.fi