Työpajatoiminta

Työpajat ovat yhteisöjä, joissa työnteon ja siihen liittyvän valmennuksen avulla pyritään parantamaan yksilön kykyä ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön sekä parannetaan asiakkaan arjenhallintataitoja. Työpajatoiminnassa opetellaan työelämässä tarvittavia taitoja tekemällä aitoja käytännön työtehtäviä. Työn tekemisen ohella työmenetelmiä ovat yksilö- ja ryhmävalmennus sekä työhönvalmennus työn äärellä. Aitojen työtehtävien mahdollistamiseksi Sytyke tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa.

Työpajojen valmentautujina ovat työttömät henkilöt, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta työllistymiseen. Työpajatoimintaa tarjotaan kaikille työikäisille henkilöille. Sytykeellä työpajatoimintaa on ollut vuodesta 1984 lähtien.

Valmentautujat ovat työpajalla esimerkiksi työkokeilussa, Kelan kuntoutuksessa, kuntouttavassa työtoiminnassa tai ammatillisten oppilaitosten opiskelijoina. Työharjoittelumahdollisuuksia Sytykkeellä löytyy tuotannollisilta sekä palvelualoilta. Oppilaitosharjoittelijoita otetaan myös sosiaali- ja terveysalan opintojen harjoittelujaksoille.