AKSE – Ammatillinen kuntoutusselvitys

AKSE – Ammatillinen kuntoutusselvitys

AKSE on Kelan ammatillinen kuntoutusselvitys, jossa moniammatillisen työryhmän tuella tunnistat ja arvioit työ- tai opiskelukykyysi vaikuttavia tekijöitä. Yksilöllisissä keskusteluissa saat tukea ammatillisen kuntoutussuunnitelman laatimiseen.

Palvelun aikana selvitetään kokonaistilanteesi ja sen perusteella arvioidaan mahdollisen ammatillisen tai lääkinnällisen kuntoutuksen tarpeesi. Kokonaistilanteen selvittämisellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen sekä sosiaalisen tilanteen arviointia.

Maksuton kuntoutusselvitys kestää 11 kuntoutuspäivää.

AKSE tukee työelämään pääsemisessä tai paluussa, siellä pysymisessä tai sopivan opiskelualan löytämisessä.

Ammatillisen kuntoutusselvityksen pääsyn edellytyksenä on terveydentilan haasteista johtuva työ- tai opiskelukyvyn olennainen alentuminen.

Nuoret alle 30-vuotiaat voivat päästä ammatilliseen kuntoutusselvitykseen myös ilman terveysongelmia, jos huomaa toimintakyvyssä selkeää alentumaa. AKSE auttaa muodostamaan kokonaiskäsityksen toimintakyvystäsi sekä kuntoutuksen tarpeesta ja mahdollisuuksista.

Ammatilliseen kuntoutusselvitykseen haetaan Kelan kautta hakulomakkeella KU101. Jos sinulla on todettuja sairauksia tai olet vähintään 30-vuotias liitteeksi toimitetaan lääkärin B-lausunto. Nuoret 16–29 -vuotiaat voivat hakea ammatilliseen kuntoutusselvitykseen myös ilman B-lausuntoa esim. sosiaalitoimen tai TE-toimiston suosituksesta.