Nuotti-valmennus

Nuotti-valmennus

  • NUOTTI-valmennus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa ammatillista kuntoutusta. Valmennuksen sisältö ja tavoitteet suunnitellaan nuoren tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.
  • Valmennus sisältää 20 x 60min tapaamista valmentajan kanssa nuoren arjen ympäristössä ja se toteutetaan viiden kuukauden aikana. Tapaamispaikat sovitaan nuoren kanssa yhdessä ja valmennus tapahtuu nuoren paikkakunnalla. Enintään 10 valmennustapaamista voidaan toteuttaa etänä. Valmennus sisältää verkostotyötä.
  • Valmennus on maksutonta ja nuoren on mahdollista saada sen ajalta kuntoutusrahaa. Valmennuksen päättyessä valmentaja laatii valmennusprosessista ja nuoren tilanteesta kirjallisen kuntoutuspalautteen sekä nuoren kanssa yhdessä laaditun opiskelu- ja kuntoutussuunnitelman. 

Kenelle?

16-29-vuotiaille nuorille,

  • joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa (syrjäytymisvaarassa olevat nuoret)
  • joiden opinnot ovat vaarassa keskeytyä oppilaitoksen ja opiskeluhuollon tukitoimista huolimatta
  • joiden toimintakyky on olennaisesti heikentynyt

Sisältö

Nuorta voidaan tukea löytämään motivaatiota ja keinoja tulevaisuuden suunnitteluun, etenemään opiskelu- ja työelämäpolulla, kohentamaan arjen toimintakykyä, löytämään omia vahvuuksiaan ja voimavarojaan sekä selvittämään elämäntilanteensa muutostarpeet, jotta suunnitelmissa voidaan edetä.

Hakeminen

NUOTTI-valmennukseen ei tarvitse lääkärin lausuntoa tai hakulomaketta. Hakeminen tapahtuu soittamalla Kelaan (puh. 020 692 205). Soittaa voi nuori itse tai nuoren puolesta läheinen tai yhteistyötaho (esim. ohjaamo, etsivä nuorisotyö, oppilaitos, TYP) Tarkempia tietoja löydät tutustumalla Kelan verkkosivuihin https://www.kela.fi/nuotti-valmennus