Hankkeet

HANKKEET

 

Sytykkeellä on vuosittain käynnissä 1–3 kehittämishanketta, joilla kehitetään valmennus- ja kuntoutustoimintaa.

Hankkeiden aiheet nousevat arjen tarpeesta tilanteissa, joissa huomaamme yhteistyökumppaneidemme kanssa aukkoja palveluntarjonnassa ja haluamme löytää niihin ratkaisuja.

Tärkeimmät hankkeet 2017−2023

DOT-HANKE (1.9.2021-31.10.2023), ESR

Digiosaamisella työelämään (DOT) -hanke oli ESR-rahoitteinen yhteistyöhanke Sytykkeen ja Centria AMK:n välillä, toimialueenaan Ylivieskan ja Nivala-Haapajärven seutukunta. Kohderyhmänä olivat pitkäaikaistyöttömät, joilla oli tarvetta opetella perusdigitaitoja, media- ja digialan osaajat sekä tuetumpaa oppimisympäristöä tarvitsevat opiskelijat. Tavoitteena oli kehittää hankkeeseen osallistuneiden asiakkaiden digitaalisia taitoja, laatia realistisia jatkosuunnitelmia ja vahvistaa osallistujien sosiaalista työkykyä, itseluottamusta ja presentaatiotaitoja. Hanke keskittyi tarjoamaan tuetumpaa oppimisympäristöä yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa ja tuotteistamaan digipajaympäristön nykypäivän työelämän tarpeisiin.

KAARI-HANKE (1.5.2021-31.12.2023), POHJOIS-POHJANMAAN TE-TOIMISTO

TE-palveluiden logo.

KAARI-hanke oli tarkoitettu heikossa työmarkkinatilanteessa oleville henkilöille, joilla oli pitenevä työttömyys tai olivat ammattikouluttamattomia.  Hankkeen keskiössä olivat yksilöohjaus ja ryhmävalmennukset, koulutukset sekä cv-pajayhteistyö Jokilaaksojen työllisyyden kuntakokeilun kanssa. Hankkeen loppuvaiheessa osa valmennuksesta kohdennettiin työttömiin, joilla oli nepsypiirteitä. Nepsy-valmennusta annettiin yksilö- ja ryhmämuotoisena. Toimialueena hankkeella oli Ylivieska, Alavieska, Sievi, Nivala, Kalajoki, Haapavesi, Merijärvi ja Oulainen.

Maku-hanke (1.3.2018-28.2.2021), POHJOIS-POHJANMAAN TE-toimisto

TE-palveluiden logo. Ylivieska-logo.

Matalan kynnyksen uraohjaus -hanke päättyi 2/2021. Hanke oli kaksiosainen; asiakastyön osalta hanke oli suunnattu alle 29-vuotiaille ylivieskalaisille työttömille, joilla oli haasteita löytää paikkaansa työelämässä. Hankkeen tavoitteena oli asiakastyön lisäksi koota tiedot ylivieskalaisista työllisyystoimijoista ja tehdä toimijoista sähköinen esittely.

Hyvä sauma (2016–2018), ESR

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -logo.

Hanke oli tarkoitettu Ylivieskan, Alavieskan ja Sievin alueella asuville, vaikeasti työllistyville työikäisille.

Valmennusta ohjasi moniammatillinen työryhmä. Työryhmään kuuluivat työkykyvalmentaja, kuntoutusohjaaja, psykologi ja työvalmentaja.

Asiakkaita ohjattiin kohti työelämää, opiskelua ja tarpeen mukaan myös terveys- ja kuntoutuspalvelujen piiriin.

Nuorten VertaisVerstas (2014–2017), STEA/RAY

Tuettu Veikkauksen tuotoilla.

Nuorten VertaisVerstas -hankkeella kehitettiin tuellinen toimintamalli nuorille työpajan nivelvaiheisiin eli työpajajakson aloitus- ja päätösvaiheisiin.  Toiminta jatkui hankkeen jälkeen toiminta-avusteisena 2018– 2020.

PURA – Putoaville ratkaisu (2014–2017), Kela

Kansaneläkelaitos Kelan logo.

PURA-valmennusta järjestettiin Sytykkeen, Kelan, Avominne-päihdeklinikan ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhteisessä kehittämishankkeessa.

Pura-hankkeessa kehitettiin ryhmäkuntoutuksen malli, jossa yhdistyvät nuorten päihdekuntoutus ja ammatillinen kuntoutus.

Tutustu PURA-hankkeen loppu- ja arviointiraporttiin.