Hankkeet

HANKKEET


Sytykkeellä on vuosittain käynnissä 1–3 kehittämishanketta, joilla kehitetään valmennus- ja kuntoutustoimintaa. Hankkeiden aiheet nousevat arjen tarpeesta, kun huomataan yhteistyökumppaneiden kanssa aukkoja palvelutarjonnassa ja tahdotaan löytää niihin ratkaisuja.

Tärkeimmät hankkeet 2017−2020

Matalan kynnyksen uraohjaus (2018–2020), Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

TE-palvelut Ylivieska-logo

Matalan kynnyksen uraohjaus -hanke on kaksiosainen. Asiakastyön osalta hanke on suunnattu alle 29-vuotiaille ylivieskalaisille työttömille, joilla on haasteita löytää paikkaansa työelämässä. Hankkeen tavoitteena on asiakastyön lisäksi koota tiedot ylivieskalaisista työllisyystoimijoista ja tehdä toimijoista sähköinen esittely.

Hyvä sauma (2016–2018), ESR

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Hanke oli tarkoitettu Ylivieskan, Alavieskan ja Sievin alueella asuville vaikeasti työllistyville työikäisille. Valmennusta ohjasi moniammatillinen työryhmä, johon kuuluivat työkykyvalmentaja, kuntoutusohjaaja, psykologi ja työvalmentaja. Asiakkaita ohjattiin kohti työelämää, opiskelua ja tarpeen mukaan myös terveys- ja kuntoutuspalvelujen piiriin.

Nuorten VertaisVerstas (2014–2017), STEA/RAY

Tuettu Veikkauksen tuotoilla

Nuorten VertaisVerstas -hankkeella kehitettiin tuellinen toimintamalli nuorille työpajan nivelvaiheisiin. Toiminta jatkuu edelleen hankkeen päättymisen jälkeen.

PURA – Putoaville ratkaisu (2014–2017), Kela

Kela

PURA-valmennusta järjestettiin Sytykkeen, Kelan, Avominne-päihdeklinikan ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhteisessä kehittämishankkeessa. Pura-hankkeessa kehitettiin ryhmäkuntoutuksen malli, jossa yhdistyvät nuorten päihdekuntoutus ja ammatillinen kuntoutus. PURA-hankkeen loppu- ja arviointiraportti.