Hankkeet

 

HANKKEET

 

Sytykkeellä on vuosittain käynnissä 1–3 kehittämishanketta, joilla kehitetään valmennus- ja kuntoutustoimintaa.

Hankkeiden aiheet nousevat arjen tarpeesta tilanteissa, joissa huomaamme yhteistyökumppaneidemme kanssa aukkoja palveluntarjonnassa ja haluamme löytää niihin ratkaisuja.

Tärkeimmät hankkeet 2017−2021

DOT-HANKE (1.9.2021-31.7.2023), ESR

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -logo.

Sytykkeen ja Centria AMK:n yhteistyössä toteuttama Digiosaamisella työelämään (DOT) -hanke on syyskuussa toimintansa aloittanut ESR-rahoitteinen hanke. Hankealueena on Ylivieskan ja Nivala-Haapajärven seutukunta. Hankkeen kohderyhmä painottuu:

  • työttömiin työnhakijoihin, joilla työttömyys on pitkittynyt ja jotka tarvitsevat opetusta perusdigitaitoihin tai,
  • työttömiin työnhakijoihin, joilla on media- ja digialan osaamista, mutta eivät osaa hyödyntää sitä työelämässä tai jatkosuunnitelmien teossa tai,
  • media- ja digialojen opiskelijoihin, jotka tarvitsevat tuetumpaa oppimisympäristöä.

KAARI-hanke (1.5.2021-30.4.2024), Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

TE-palveluiden logo.

KAARI-hanke on työllisyyspoliittista avustusta saava hanke, jonka toiminta-alueena on Ylivieska, Alavieska, Sievi, Nivala, Kalajoki, Haapavesi, Merijärvi ja Oulainen. Hanke toimii matalan kynnyksen periaatteella, jossa asiakkaalle tarjotaan tukea ja ohjausta työn tai koulutuspaikan hakemisessa asiakkaan tarpeen mukaan.  

KAARI-hanke on tarkoitettu:

  • työttömälle työnhakijalle, jolla on pitenevä työttömyys (6 kk+) sekä osaamisen ja/tai työllistymisen tuen tarve,
  • ammattikouluttamattomalle, vähintään vuoden työttömänä olleelle työnhakijalle,
  • heikossa työmarkkinatilanteessa, vähintään vuoden työttömänä olleelle.

Matalan kynnyksen uraohjaus (2018–2021), Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

TE-palveluiden logo. Ylivieska-logo.

Matalan kynnyksen uraohjaus -hanke päättyi 2/2021. Hanke oli kaksiosainen; asiakastyön osalta hanke oli suunnattu alle 29-vuotiaille ylivieskalaisille työttömille, joilla oli haasteita löytää paikkaansa työelämässä. Hankkeen tavoitteena oli asiakastyön lisäksi koota tiedot ylivieskalaisista työllisyystoimijoista ja tehdä toimijoista sähköinen esittely.

Hyvä sauma (2016–2018), ESR

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -logo.

Hanke oli tarkoitettu Ylivieskan, Alavieskan ja Sievin alueella asuville, vaikeasti työllistyville työikäisille.

Valmennusta ohjasi moniammatillinen työryhmä. Työryhmään kuuluivat työkykyvalmentaja, kuntoutusohjaaja, psykologi ja työvalmentaja.

Asiakkaita ohjattiin kohti työelämää, opiskelua ja tarpeen mukaan myös terveys- ja kuntoutuspalvelujen piiriin.

Nuorten VertaisVerstas (2014–2017), STEA/RAY

Tuettu Veikkauksen tuotoilla.

Nuorten VertaisVerstas -hankkeella kehitettiin tuellinen toimintamalli nuorille työpajan nivelvaiheisiin eli työpajajakson aloitus- ja päätösvaiheisiin.  Toiminta jatkui hankkeen jälkeen toiminta-avusteisena 2018– 2020.

PURA – Putoaville ratkaisu (2014–2017), Kela

Kansaneläkelaitos Kelan logo.

PURA-valmennusta järjestettiin Sytykkeen, Kelan, Avominne-päihdeklinikan ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhteisessä kehittämishankkeessa.

Pura-hankkeessa kehitettiin ryhmäkuntoutuksen malli, jossa yhdistyvät nuorten päihdekuntoutus ja ammatillinen kuntoutus.

Tutustu PURA-hankkeen loppu- ja arviointiraporttiin.