Työeläkelaitosten ammatillinen kuntoutus

Työeläkelaitosten ammatillinen kuntoutus

Tarjoamme ammatillisen kuntoutuksen palveluita työeläkelaitosten kuntoutusasiakkaille, jotka tarvitsevat henkilökohtaista ohjausta kuntoutussuunnitelman laatimisessa, työhön paluussa, uuteen ammattiin opiskelussa tai yrityksen perustamisessa.

Useimmiten palvelu käynnistetään 1-2 tapaamiskerran alkuselvittelyllä, jossa kartoitamme asiakkaan taustatietoja ja kiinnostuksen kohteita sekä arvioimme hänen kanssaan työhön palaamiseen vaikuttavia tekijöitä. Alkuselvittely toimii pohjana suunnitelmalle, joka tähtää aiemmassa ammatissa jatkamiseen tai uuteen ammattiin suuntautumiseen.

Voimme olla asiakkaan tukena esimerkiksi työkokeilun järjestämisessä, seurannassa ja arvioinnissa tai asiakkaan terveydentilalle paremmin soveltuvaan ammattiin kouluttautumisessa. Meillä on alueen koulutus- ja työmahdollisuuksista tietoa, jota käytämme asiakkaamme hyväksi. Opastamme sopivan työkokeilupaikan tai koulutusalan etsimisessä ja tuemme esimerkiksi opiskelemaan hakemisessa ja opintojen aloittamisessa. Haluamme auttaa asiakkaitamme löytämään pitkäaikaisia ja kestäviä ratkaisuja työelämässä jatkamiseen. 

Lisätiedot

Kuntoutuspäällikkö
Heli Keränen
044 0910 725