SYTYKE

 
 

SYTYKE

 

Sytykkeen toiminta

Sytykkeellä on ollut työllistämistoimintaa vuodesta 1984 lähtien. Nykyään tarjoamme monipuolisia valmennus- ja kuntoutuspalveluita työllistymisen ja arjenhallinnan tukemiseen. Lisäksi vuosittain on käynnissä 1–3 kehittämishanketta, joilla kehitetään valmennus- ja kuntoutustoimintaa.

Nuorisolakiin perustuvaa nuorten työpajatoimintaa Sytykkeellä on ollut vuodesta 1994 lähtien. Nuorisolain mukaisesti tarjoamme nuorille alle 29-vuotiaille mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon. Räätälöimme nuorelle sopivan polun: tavoitteena voi olla koulutuspaikka, tutkinnon loppuun saattaminen yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa tai avoimille työmarkkinoille työllistyminen.

Yksityisiä asiakkaita palvelemme muun muassa Lounasravintolassa, Sytykkeen myymälässä sekä tuotannon osastoilla. Palvelupuolella tarjoamme kotihoidon asiakkaille myös kauppa-asiointipalvelua.

Yritysasiakkaita palvelemme tekemällä alihankintaa puu-, metalli- ja kokoonpano-osastoilla.

Henkilökuntaa on noin 20. Yksilöohjaajamme ovat sosiaali-, terveys- ja nuorisoalan ammattilaisia ja työvalmentajat sekä työpisteohjaajat sen alan ammattilaisia, jota he opettavat ja ohjaavat työpajan eri osastoilla. Hallinnossa on kaksi työntekijää.

 

Sytyke ja Hengitysliitto

Sytyke, Ammattiopisto Luovi ja Hengitysliiton järjestötoiminta muodostavat yhdessä Hengitysliitto ry:n, yli 1 000 ihmisen työyhteisön, joka toimii noin 20 paikkakunnalla. Sytyke tekee koulutusyhteistyötä Ammattiopisto Luovin kanssa. Hengitysliitolle on tärkeää huolehtia kaikessa toiminnassaan osaamisen kehittämisestä ja yhteiskuntavastuullisuudesta.

Hengitysliitto perustettiin turvaamaan keuhkosairaiden asemaa, hoitoa ja kuntoutusta sekä opiskelu- ja työmahdollisuuksia vuonna 1941. Liiton järjestötoiminnan rinnalle syntyi oppilaitos, kuntoutuskeskuksia ja työllistämisen yksiköitä. Hengitysliitto luopui sittemmin osasta kuntoutustoiminnastaan, mutta tarjoaa edelleen ammatillista ja sosiaalista kuntoutusta, opetustoimintaa ja työllistämistä. Vuosien varrella Hengitysliitto on tunnettu myös nimillä Tuberkuloosipotilaiden liitto, Keuhkovammaliitto ja Hengitysliitto Heli.

 

Laskutustiedot

Verkkolaskuosoite:
00370201472110000,välittäjä Basware