SYTYKE

SYTYKE

 

Sytykkeen toiminta

Sytykkeellä on ollut työllistämistoimintaa vuodesta 1984 lähtien. Nykyään tarjoamme monipuolisia valmennus- ja kuntoutuspalveluita työllistymisen ja arjenhallinnan tukemiseen. Vuosittain meillä on käynnissä 1–3 kehittämishanketta. Hankkeilla kehitetään valmennus- ja kuntoutustoimintaa.

Nuorisolakiin perustuvaa nuorten työpajatoimintaa Sytykkeellä on ollut vuodesta 1994 lähtien. Nuorisolain mukaisesti tarjoamme alle 29-vuotiaille nuorille mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon.

Räätälöimme juuri sinulle sopivan polun. Tavoitteenasi voi olla joko koulutuspaikan saaminen, tutkinnon loppuun saattaminen yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa tai avoimille työmarkkinoille työllistyminen.

Yksityisiä asiakkaita palvelemme muun muassa Lounasravintola Herkkuhaassa ja Sytykkeen myymälässä Ylivieskassa sekä tuotannon osastoilla. Yritysasiakkaita palvelemme tekemällä alihankintaa puu-, metalli- ja kokoonpano-osastoilla.

Henkilökuntaamme kuuluu noin 20 henkilöä. Yksilöohjaajamme ovat sosiaali-, terveys- ja nuorisoalan ammattilaisia. Työvalmentajat sekä työpisteohjaajat ovat puolestaan ohjaamansa alan ammattilaisia. Hallinnossa on kaksi työntekijää.

 

Sytyke ja Hengitysliitto

Sytyke, Hengitysliiton järjestötoiminta ja kiinteistöpalvelut muodostavat yhdessä Hengitysliitto ry:n. Olemme noin 70 ihmisen työyhteisö.

Sytyke tekee koulutusyhteistyötä Hengitysliitto konserniin kuuluvan Ammattiopisto Luovin kanssa. Hengitysliitolle on tärkeää huolehtia kaikessa toiminnassaan osaamisen kehittämisestä ja yhteiskuntavastuullisuudesta.

Hengitysliitto perustettiin vuonna 1941 turvaamaan keuhkosairaiden asemaa, hoitoa ja kuntoutusta sekä opiskelu- ja työmahdollisuuksia. Liiton järjestötoiminnan rinnalle syntyi oppilaitos, kuntoutuskeskuksia ja työllistämisen yksiköitä.

Hengitysliitto luopui sittemmin osasta kuntoutustoimintaansa, mutta tarjoaa edelleen ammatillista ja sosiaalista kuntoutusta, opetustoimintaa ja työllistämistä. Vuosien varrella Hengitysliitto on tunnettu myös nimillä Tuberkuloosipotilaiden liitto, Keuhkovammaliitto ja Hengitysliitto Heli.

 

Laskutustiedot

Verkkolaskuosoite:
00370201472110000, välittäjä Basware