VALMENNUS JA KUNTOUTUS

VALMENNUS JA KUNTOUTUS

 

Sytyke tarjoaa ammatillista ja sosiaalista kuntoutusta, uravalmennusta, työkyvyn arviointeja sekä työpajatoimintaa eli työhön valmennusta aidoissa työtehtävissä.

Toiminta-alueenamme on Pohjois-Pohjanmaan eteläosa. Valmennus- ja kuntoutuspalveluiden tilaajia ovat muun muassa Kela, hyvinvointialue Pohde, kunnat ja työeläkeyhtiöt.

Toiminnan tulokset

Sytykkeen valmennus- ja kuntoutuspalveluissa on vuosittain noin 300 valmentautujaa.

Työhön, opiskelemaan tai ohjattuun kuntoutukseen sijoittuu vuosittain noin puolet valmentautujista. Valmentautujalla voi olla myös muu tavoite kuin työhön tai opiskelemaan lähteminen. Heidän kanssaan tehdään tavoitteen mukainen jatkosuunnitelma.

Valmennuksen yksilötason vaikutuksia ovat esimerkiksi vuorokausirytmin paraneminen, osallisuuden lisääntyminen, yhteisön jäseneksi pääseminen, arjenhallinnan lisääntyminen, talous- ja asumisasioiden selvittäminen, ammatinvalinnan selkiytyminen tai palkkatyöpaikan löytyminen.

Tarvittaessa valmentautuja ohjataan tarpeellisten terveyspalveluiden kuten päihdehoidon, terapian tai terveyspalveluiden piiriin.

 

Laadunhallinta

Sytykkeellä on käytössä sertifioitu ISO 9001:2015-laadunhallintajärjestelmä sekä ISO 45001:2018 työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä.


Kela on auditoinut Sytykkeen kuntoutuspalveluita viimeksi toukokuussa 2019.Moniammatillinen ja kokenut henkilökunta

Sytykkeen yksilövalmentajat ovat nuoriso-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Työvalmentajat ja työpisteohjaajat ovat ohjaamansa alan ammattilaisia.

Henkilöstön osaamista ylläpidetään jatkuvalla koulutuksella, yhteisellä kehittämisellä sekä kehittämisprojekteilla.