Digiosaamisella työelämään

DOT-HANKE (1.9.2021-31.10.2023), ESR

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -logo. 

DIGIOSAAMISELLA TYÖELÄMÄÄN

Sytykkeen ja Centria AMK:n yhteistyössä toteuttama Digiosaamisella työelämään (DOT) -hanke on syyskuussa toimintansa aloittanut ESR-rahoitteinen hanke. Hankealueena on Ylivieskan ja Nivala-Haapajärven seutukunta. Hankkeen kohderyhmä painottuu:

  • työttömiin työnhakijoihin, joilla työttömyys on pitkittynyt ja jotka tarvitsevat opetusta perusdigitaitoihin tai,
  • työttömiin työnhakijoihin, joilla on media- ja digialan osaamista, mutta eivät osaa hyödyntää sitä työelämässä tai jatkosuunnitelmien teossa tai,
  • media- ja digialojen opiskelijoihin, jotka tarvitsevat tuetumpaa oppimisympäristöä.

Tavoitteena on parantaa, ylläpitää ja kehittää hankkeeseen osallistuvien digitaalisia taitoja sekä tehdä osallistujille realistisia jatkosuunnitelmia. Hankkeessa tavoitellaan lisäksi osallistujien sosiaalisen työkyvyn kohentumista, digipelaamiseen liittyvien ongelmien ennaltaehkäisyä, itseluottamuksen kasvua sekä presentaatiotaitojen vahvistamista yksilö- ja ryhmäohjauksen avulla.

Tuetumpaa oppimisympäristöä

Verkostotavoitteena on luoda yhteistyömalli Sytykkeen työpajan sekä alueen oppilaitosten välillä (ammattiopisto sekä AMK), tarjoamalla tuetumpaa oppimisympäristöä siitä hyötyville opiskelijoille. Lisäksi luodaan toimintamallia työpajan ja oppilaitoksen välille tarpeeseen, joka syntyy oppivelvollisuusiän laajentumisesta 18 ikävuoteen saakka.

Digipajaympäristö

Hankkeen aikana tuotteistetaan Sytykkeen digipajaympäristö tekemällä tiivistä työelämäyhteistyötä, jonka tuloksena voidaan tarjota työttömille ja tuettua oppimisympäristöä tarvitseville tämän päivän työelämän tarpeisiin ja työelämävalmiuksien vaatimuksiin soveltuva digipaja.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä 

Hankepäällikkö
Jaakko Nygård
p.044 4077 451

Hanketyöntekijä
Marjaana Pihlajamaa
p.040 5777 725


Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@sytyke.fi

Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa:

Instagram
Facebook