KAARI-hanke aloitti toimintansa Sytykkeellä toukokuussa. Hanke on Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston rahoittama hanke, jossa työntekijöinä toimivat Anu Vähäkangas ja Heli Katainen. Asiakkaita hankkeeseen voi tulla Ylivieskan, Alavieskan, Sievin, Nivalan, Haapaveden, Kalajoen, Merijärven ja Oulaisten alueelta. Kohderyhmänä ovat työttömät työnhakijat, jotka tarvitsevat työllistymiseen tiivistä tukea ja yksilöohjausta. Hankkeen kohderyhmä painottuu

 

  • (25-49-vuotiaisiin) työttömiin työnhakijoihin, joilla on pitenevä työttömyys (6 kk+) sekä osaamisen kehittämisen ja/tai työllistymisen tuen tarvetta,
  • vähintään vuoden työttömänä olleisiin ammattikouluttamattomiin ja
  • yli vuoden työttömänä olleisiin heikossa työmarkkinatilanteessa oleviin.

 

Hankkeen tavoitteena on, että asiakas saa arkensa osa-alueita haltuun ja aktivoituu työn hakemisessa, tunnistaa osaamisensa ja hakeutuu tarvittavaan koulutukseen tai työkokeiluun ja kehittää osaamistaan. Hankkeeseen osallistuvalle pyritään etsimään ja löytämään työmahdollisuuksia avoimilta työmarkkinoilta yhteistyössä yritysten kanssa sekä saamaan hyviä työllistämisen tuloksia eri arviointimenetelmiä käyttäen.

Hankkeeseen ohjaudutaan pääasiassa TE-palveluiden ja alueellisten työllisyyden kuntakokeiluiden henkilöstön kautta.

K = kehittyminen

A = aktiivisuuden lisääntyminen

A = arki kuntoon

R = resurssit käyttöön

 I = ikuinen oppiminen ja itsensä kehittäminen

Lisätietoja:

Anu Vähäkangas, hankepäällikkö, 044 7910717, anu.vahakangas@sytyke.fi

Heli Katainen, hanketyöntekijä, 044 0910729, heli.katainen@sytyke.fi