NUOTTI-valmennus

Kelan Nuotti-valmennus on tarkoitettu 16-29-vuotiaalle nuorelle, joka tarvitsee tukea elämäntilanteeseen ja uutta intoa tulevaisuuden suunnitteluun tai ohjausta opiskelu- ja työelämäsuunnitelmien tekemiseen. Nuotti-valmennus tarjoaa henkilökohtaista, valmennuksellista tukea elämäntilanteeseen, aktiivisuutta ja uutta näkökulmaa tulevaisuuden suunnitteluun ja verkostojen rakentamiseen.  

NUOTTI-valmennus on tarkoitettu nuorelle,

  • jolla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa
  • jonka opinnot ovat vaarassa keskeytyä tai ovat jo keskeytyneet
  • jonka toimintakyky on heikentynyt, mikä estää rai rajoittaa yksin suunnittelemasta elämäänsä eteenpäin tai tulevaisuuden tavoitteet ovat kadoksissa
  • joka ei ole suorittamassa ase- tai siviilipalvelusta
  • joka ei ole etukäteen suunnitellulla välivuodella

Valmentajan avulla nuori

  • oppii ymmärtämään omat vahvuutensa ja taitonsa
  • innostuu suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan
  • pystyy ottamaan konkreettisia askeleita kohti opiskelu- ja työelämää

Valmennus on yksilöllisesti räätälöity nuoren tarpeiden pohjalta. Tapaamiset ovat pääosin nuoren arkiympäristössä.

Valmennus on nuorelle maksuton ja nuoren on mahdollista saada siltä ajalta kuntoutusrahaa.

Valmennus toteutetaan 5 kuukauden aikana ja siihen on käytettävissä 20 x 60 min.

Hakeutuminen NUOTTI-valmennukseen;  pelkkä soitto Kelaan riittää p. 020 692 205. Soittaa voi nuori itse, nuoren läheinen tai ammatillinen yhteistyötaho.

Lisätiedot Nuotti-valmentaja Kati Marjakangas p. 0440 910705