Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde järjestää alueellamme kuntouttavaa työtoimintaa. Sytyke toimii palveluntuottajana Pohteelle ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistuminen on mahdollista myös Sytykkeellä. Kuntouttavaan työtoimintaan voi osallistua, jos on ollut työttömyyden tai muun syyn takia pitkään pois töistä. Kuntouttava työtoiminta:

– parantaa osallistujien työllistymis- tai kouluttautumismahdollisuuksia
– vahvistaa osallistujien työ- ja toimintakykyä
– parantaa osallistujien arjen- ja elämänhallintaa.

Osallistujat eivät ole työsuhteessa toiminnan järjestäjään. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen sosiaaliohjaajat tekevät osallistujan kanssa aktivointisuunnitelman, jonka mukaan tarjoamme kuntouttavaa työtoimintaa joko tarjoamalla työtoimintapaikan, työtoimintapaikkaan tarjottavan tuen ja ohjauksen tai näiden yhdistelmän siten, että palveluun kuuluu sekä työtoimintapaikka että siihen tarjottava tuki ja ohjaus. Kuntouttavaan työtoimintaan voi sisältyä mm. työtoimintaa työpajan eri osastoilla, yksilövalmennusta sekä ryhmävalmennusta.

Kuntouttavan työtoiminnan kesto on 3–24 kuukautta, 1–4 päivää viikossa, 4–8 tuntia päivässä.

Lisätiedot

kuntoutusohjaaja
Salla Huhtala
044 0910 701