Sytykkeellä on ollut vuodesta 2016 alkaen käytössä sertifioitu laadunhallintajärjestelmä (ISO 9001:2015). Finlog Audit Oy teki toimintaamme ja toimintajärjestelmäämme ulkoisen auditoinnin elo-syyskuun vaihteessa. Seuranta-auditoinnin myötä saimme uudelleen sertifikaatin ISO 9001:2015 laadunhallintajärjestelmään. Samalla auditoitiin vuonna 2021 käyttöön otettu työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä (ISO 45001:2018) ja saimme sertifikaatin laajennuksen koskemaan myös tätä järjestelmää. 

Sytykkeen sertifioitu laadunhallinta- ja työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä kattaa sosiaalipalvelut: valmennus- ja kuntoutuspalvelut sekä tuotannon- ja palvelualojen työpajatoiminta.