Suomen hallituksen linjausten mukaisesti voimme Sytykkeellä jatkaa kasvokkaista valmennusta 1.6.2020 alkaen. Avaamme toimintaamme portaittain.

  • 1.6.2020 jatkamme tuettua kuntouttavaa työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta läsnäolovalmennuksena sekä etävalmennuksena.
  • 1.6.2020 alkaen Kelan Teak-kuntoutusta järjestetään läsnäolokuntoutuksena.
  • 1.6.2020 alkaen Kelan ammatillisia kuntoutusselvityksiä ja Nuotti-valmennusta järjestetään sekä läsnäolokuntoutuksena että etäkuntoutuksena.
  • Maku-hankkeeseen voi osallistua työpajallamme sekä ulkopuolisissa yrityksissä.
  • Nuorten VertaisVerstaan toiminta jatkuu sekä kasvokkaisina tapaamisina että etävalmennuksena.

Haluamme huolehtia asiakkaidemme ja henkilökunnan turvallisuudesta, minkä vuoksi on tärkeää, että valmennuksiin ei tulla sairaana, huolehditaan hyvästä yskimis- ja käsihygieniasta sekä riittävistä turvaväleistä.

Etävalmennuksesta on saatu kevään aikana hyviä kokemuksia ja jatkamme myös sen käyttöä valmennuksissa läsnäolovalmennuksen rinnalla.

Tapaamisiin kesäkuussa!