Sytykkeen työpajalla on monipuoliset mahdollisuudet tutustua ja harjoitella erilaisia tuotannollisia ja palvelualojen sekä media- ja digialan tehtäviä. Työpajalla suoritetun valmennuksen, esimerkiksi työkokeilun tai kuntouttavan työtoiminnan, aikana hankitun osaamisen tunnistamiseen on käytössämme PAIKKOosaamistodistukset.

PAIKKOosaamistodistus on työtodistus työskentelyjakson aikana havaitusta osaamisesta – myös aiemmin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa jakson aikana. Osaamistodistuksessa osaaminen kerrotaan tutkintojen kieltä vastaavasti ja osaamistodistus perustuu Opetushallituksen hyväksymiin ammatillisten perustutkintojen perusteisiin. Osaamistodistuksia voidaan siten hyödyntää ammatillisissa opinnoissa.

Sytykkeellä Paikko-osaamistodistukset ovat valmiina seuraavista tutkinnon osista: Tutkintoon valmentava koulutus, Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, Liiketoiminnan perustutkinto, Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, Puuteollisuuden perustutkinto, Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, Yhteiset tutkinnon osat sekä uusimpana Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto. 

PAIKKO-todistusta voi hyödyntää mm. työnhaun tukena, kun on tarvetta kuvata omaa osaamista. Todistusta voi hyödyntää myös hakeutuessa ammatillisiin opintoihin, jolloin opintojen kestoa voi lyhentää osaamistodistuksen avulla, joka kuvaa, missä tutkinnon osissa henkilö on jo näyttänyt osaamistaan.

Lisätietoja PAIKKOosaamistodistusten hyödyntämisestä voit kysyä kuntoutusohjaaja Marjaana Pihlajamaalta p. 040-5777725 tai johtaja Anne Leppiniemeltä p. 040-8614835