KAARI-hanke on työllisyyspoliittisella avustuksella rahoitettu hanke, joka toimii Ylivieskan, Alavieskan, Sievin, Nivalan, Haapaveden, Kalajoen, Merijärven ja Oulaisten alueella. Hankkeen kohderyhmä painottuu

  • työttömiin työnhakijoihin, joilla on pitenevä työttömyys (6 kk+) sekä osaamisen kehittämisen ja/tai työllistymisen tuen tarvetta
  • vähintään vuoden työttömänä olleisiin ammattikouluttamattomiin
  • yli vuoden työttömänä olleisiin heikossa työmarkkinatilanteessa oleviin.

Hankkeen tavoitteena on, että asiakas saa arkensa osa-alueita haltuun ja aktivoituu työn hakemisessa. Asiakkaalle pyritään etsimään ja löytämään työmahdollisuuksia avoimilta työmarkkinoilta yhteistyössä yritysten kanssa sekä saamaan hyviä työllistämisen tuloksia eri arviointimenetelmiä käyttäen.

Hankkeeseen ohjaudutaan pääasiassa TE-palveluiden ja alueellisten työllisyyden kuntakokeiluiden henkilöstön kautta. Lisäksi ohjaavia tahoja ovat aikuissosiaalityö, etsivä nuorisotyö ja kuntien työllisyyspalvelut.

Lisätietoja antavat

Anu Vähäkangas, hankepäällikkö, 044 7910717, anu.vahakangas@sytyke.fi

Heli Katainen, hanketyöntekijä p. 044 0910729, heli.katainen@sytyke.fi