Sytykkeen työpajan valmennus- ja kuntoutuspalveluissa oli vuonna 2020 yhteensä 282 valmentautujaa. Lisäksi valmentautujia muissa kuin työpajan palveluissa oli noin 50. Nuoria alle 29-vuotiaita palveluissamme oli 143 nuorta. 

Sytykkeellä työmenetelminä käytetään mm. yksilö-, ryhmä- ja työvalmennusta,  työhönvalmennusta sekä verkostoyhteistyötä.  Toteutamme matalan kynnyksen sosiaalista kuntoutusta, Kelan ja työeläkeyhtiöiden ammatillisia kuntoutuspalveluita, tuettuja työpajapalveluita, työkyvyn arviointeja sekä työpajatoimintaa. Vuonna 2020 kaikista valmentautujistamme työhön ja opiskeluun valmennuksen jälkeen sijoittui 31 %, nuorista 44 %. Kun lisätään työn ja opiskelun lisäksi muihin asiakkaan tarvitsemiin ohjattuihin palveluihin sijoittumiset (esim. kuntoutus), sijoittui kaikista valmentautujistamme 81 % ja nuorista valmentautujistamme 89% työhön, opiskeluun tai muihin heidän tilanteissaan tarpeellisiin jatkosuunnitelmiin.

Sytykkeen palveluihin voi hakeutua itse tai tulla esimerkiksi Kelan, perhe- ja aikuissosiaalityön, TE-palveluiden, etsivä nuorisotyön, ohjaamoiden, terveyspalveluiden, kuntien työllisyyspalveluiden tai työeläkeyhtiöiden ohjaamana.

Sloganimme mukaisesti teemme sydämellä työtä ja kehitystä, mikä näkyy hienosti myös tilastojen osoittamissa tuloksissa. Mikäli kiinnostuit toiminnastamme, otathan yhteyttä kuntoutuspäällikköömme Heli Keräseen p. 044-0910725 tai johtaja Anne Leppiniemeen p. 040-8614835.