Sytykkeen verkkosivut ovat uudistuneet! Uuden ilmeen lisäksi sivut on suunniteltu palvelemaan asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme entistä paremmin.

Uuden sivuston suunnittelussa on panostettu erityisesti käytettävyyteen. Sivuston toteutuksessa on huomioitu vuonna 2020 voimaan tulevan EU-direktiivin asettamat saavutettavuustavoitteet.

Tervetuloa tutustumaan uusiin verkkosivuihimme!